Cümleten selamun aleyküm,

Yine bir assembly yazısı ile karşınızdayım. Ara ara can sıkıntısından bit bit, user manuelleri, datasheetleri karıştırıp assembly ile kodlama yapmak geliyor içimden. Bu seferde önceki iki LED blink ve Buton okuma yazılarının devamı niteliğinde olan USART birimini kullanarak UART üzerinden basit bir echo(gelen veriyi geri gönderme) uygulaması yaptım. Detaylar yazının devamında.

Diğer iki uygulamada, assembly dilinde harici/dahili değişken okuma/yazma, bit set/clear/test gibi temel işlemleri aktardığımı düşünüyorum. Bu uygulamada benzer işlemlerin yanı sıra diğerlerinden farklı olarak xor işlemini kullandım. Onun dışında kodun nasıl çalıştığını, hangi değişkenlerin/bitlerin set/reset/test edildiğini anlamak için STM32F0 User manueli ve Datasheeinti açıp USART, GPIO, RCC gibi gerekli modüllerin incelenmesi gerekir. İşte beyin jimnastiği de tam burada başlıyor!

Echo Uygulaması

Bu uygulamada USART1 birimini UART modunda çalıştırarak basit bir aldığı veriyi geri gönderen uygulama yaptım. Uygulamanın kodları aşağıdaki gibidir.

;****************************************************************************
;	Uygulama 		: USART Echo			    				 			*
;	Yazan			: Erhan YILMAZ				 						 	*
;	E-posta			: erhanyilmaz.ytu@gmail.com								*
;	Tarih			: 19-06-2016				 							*
;	Sürüm			: 1.0					 								*
;	Açıklama		: Cortex M0 işlemcisine sahip STM32F051R8 denetleyicisi	*
; 	için assembly dilinde yazılmış USART echo uygulamasıdır.				*
; 	Geliştirme kartı olarak STM32F0 Discovery kullanılmıştır.				*
;****************************************************************************
 
Stack_Size   EQU   0x00000400			;Stack boyutu tanımlanıyor.(1kb)
 
; Genel amaçlı bit değerleri için tanımlamalar yapılıyor.
BIT0	EQU	0x00000001
BIT1	EQU	0x00000002
BIT2	EQU	0x00000004
BIT3	EQU	0x00000008
BIT4	EQU	0x00000010
BIT5	EQU	0x00000020
BIT6	EQU	0x00000040
BIT7	EQU	0x00000080
BIT8	EQU	0x00000100
BIT9	EQU	0x00000200
BIT10	EQU	0x00000400
BIT11	EQU	0x00000800
BIT12	EQU	0x00001000
BIT13	EQU	0x00002000
BIT14	EQU	0x00004000
BIT15	EQU	0x00008000
BIT16	EQU	0x00010000
BIT17	EQU	0x00020000
BIT18	EQU	0x00040000
BIT19	EQU	0x00080000
BIT20	EQU	0x00100000
BIT21	EQU	0x00200000
BIT22	EQU	0x00400000
BIT23	EQU	0x00800000
BIT24	EQU	0x01000000
BIT25	EQU	0x02000000
BIT26	EQU	0x04000000
BIT27	EQU	0x08000000
BIT28	EQU	0x10000000
BIT29	EQU	0x20000000
BIT30	EQU	0x40000000
BIT31	EQU	0x80000000
 
; Kullanılan kaydedicilerin adresleri tanımlanıyor.
RCC_BASE		EQU		0x40021000
RCC_AHBENR		EQU		RCC_BASE + 0x14
RCC_APB2ENR		EQU		RCC_BASE + 0x18
RCC_CFGR3		EQU		RCC_BASE + 0x30
 
GPIOC_BASE		EQU		0x48000800
GPIOC_MODER		EQU		GPIOC_BASE + 0x0
GPIOC_OTYPER	EQU		GPIOC_BASE + 0x4
GPIOC_OSPEEDR	EQU		GPIOC_BASE + 0x8
GPIOC_PUPDR		EQU		GPIOC_BASE + 0xc
GPIOC_IDR		EQU		GPIOC_BASE + 0x10
GPIOC_ODR		EQU		GPIOC_BASE + 0x14
GPIOC_BSRR		EQU		GPIOC_BASE + 0x18
GPIOC_LCKR		EQU		GPIOC_BASE + 0x1C
GPIOC_AFRL		EQU		GPIOC_BASE + 0x20
GPIOC_AFRH		EQU		GPIOC_BASE + 0x24
GPIOC_BRR		EQU		GPIOC_BASE + 0x28
 
GPIOA_BASE		EQU		0x48000000
GPIOA_MODER		EQU		GPIOA_BASE + 0x0
GPIOA_OTYPER	EQU		GPIOA_BASE + 0x4
GPIOA_OSPEEDR	EQU		GPIOA_BASE + 0x8
GPIOA_PUPDR		EQU		GPIOA_BASE + 0xc
GPIOA_IDR		EQU		GPIOA_BASE + 0x10
GPIOA_ODR		EQU		GPIOA_BASE + 0x14
GPIOA_BSRR		EQU		GPIOA_BASE + 0x18
GPIOA_LCKR		EQU		GPIOA_BASE + 0x1C
GPIOA_AFRL		EQU		GPIOA_BASE + 0x20
GPIOA_AFRH		EQU		GPIOA_BASE + 0x24
GPIOA_BRR		EQU		GPIOA_BASE + 0x28
 
USART1_BASE		EQU		0x40013800
USART1_CR1		EQU		USART1_BASE + 0x00
USART1_CR2		EQU		USART1_BASE + 0x04
USART1_CR3		EQU		USART1_BASE + 0x08
USART1_BRR		EQU		USART1_BASE + 0x0C
USART1_GTPR		EQU		USART1_BASE + 0x10
USART1_RTOR		EQU		USART1_BASE + 0x14
USART1_RQR		EQU		USART1_BASE + 0x18
USART1_ISR		EQU		USART1_BASE + 0x1C
USART1_ICR		EQU		USART1_BASE + 0x20
USART1_RDR		EQU		USART1_BASE + 0x24
USART1_TDR		EQU		USART1_BASE + 0x28
 
 
; Stack için yer ayrılıyor.
        AREA  STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem    SPACE  Stack_Size
__initial_sp
 
        PRESERVE8	; Linker bildirimi
        THUMB		; Thumb komut seti kullanılıyor.
 
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
; Vektör tablosu tanımlanıyor.
        AREA  RESET, DATA, READONLY
        EXPORT __Vectors		    ; Linker bildirimi
; İşlemci tarafından kullanılan kesmeler(exceptions) handler'lar ve stack top adresi tanımlanıyor.
__Vectors    DCD   __initial_sp          ; Top of Stack
        DCD   Reset_Handler         ; Reset Handler
        DCD   NMI_Handler          ; NMI Handler
        DCD   HardFault_Handler       ; Hard Fault Handler
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   SVC_Handler          ; SVCall Handler
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   PendSV_Handler         ; PendSV Handler
        DCD   SysTick_Handler        ; SysTick Handler
; External Interrupts
; Denetleyici tarfından kullanılan kesmeler(exceptions) için handler'lar tanımlanıyor.
        DCD   WWDG_IRQHandler        ; Window Watchdog
        DCD   PVD_IRQHandler         ; PVD through EXTI Line detect
        DCD   RTC_IRQHandler         ; RTC through EXTI Line
        DCD   FLASH_IRQHandler        ; FLASH
        DCD   RCC_IRQHandler         ; RCC
        DCD   EXTI0_1_IRQHandler       ; EXTI Line 0 and 1
        DCD   EXTI2_3_IRQHandler       ; EXTI Line 2 and 3
        DCD   EXTI4_15_IRQHandler      ; EXTI Line 4 to 15
        DCD   TS_IRQHandler         ; TS
        DCD   DMA1_Channel1_IRQHandler    ; DMA1 Channel 1
        DCD   DMA1_Channel2_3_IRQHandler   ; DMA1 Channel 2 and Channel 3
        DCD   DMA1_Channel4_5_IRQHandler   ; DMA1 Channel 4 and Channel 5
        DCD   ADC1_COMP_IRQHandler      ; ADC1, COMP1 and COMP2 
        DCD   TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Break, Update, Trigger and Commutation
        DCD   TIM1_CC_IRQHandler       ; TIM1 Capture Compare
        DCD   TIM2_IRQHandler        ; TIM2
        DCD   TIM3_IRQHandler        ; TIM3
        DCD   TIM6_DAC_IRQHandler      ; TIM6 and DAC
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   TIM14_IRQHandler        ; TIM14
        DCD   TIM15_IRQHandler        ; TIM15
        DCD   TIM16_IRQHandler        ; TIM16
        DCD   TIM17_IRQHandler        ; TIM17
        DCD   I2C1_IRQHandler        ; I2C1
        DCD   I2C2_IRQHandler        ; I2C2
        DCD   SPI1_IRQHandler        ; SPI1
        DCD   SPI2_IRQHandler        ; SPI2
        DCD   USART1_IRQHandler       ; USART1
        DCD   USART2_IRQHandler       ; USART2
        DCD   0               ; Reserved
        DCD   CEC_IRQHandler         ; CEC
        DCD   0               ; Reserved
 
 
        AREA   MAIN, CODE, READONLY
 
; Reset handler routine
; Reset sonrası başlangıç adresi
Reset_Handler  
        EXPORT Reset_Handler         [WEAK]	; Linker bildirimi
start			
; GPIOA, GPIOC saatleri aktif
				LDR R0, =RCC_AHBENR		; RCC_AHBENR değerini R0'a yükle
				LDR R1, =BIT19+BIT17	    ; BIT19+BIT17 değerini R1'e yükle
				STR R1, [R0]	        ; RCC_AHBENR harici değişkenine BIT19+BIT17 değerini yükle
; USART1 clock aktif
				LDR R0, =RCC_APB2ENR	    ; RCC_APB2ENR değerini R0'a yükle	
				LDR R1, =BIT14			; BIT14 değerini R1'e yükle
				str R1, [R0]			; RCC_APB2ENR harici değişkenine BIT14 değerini yükle				
; GPIOC.8, GPIOC.9 çıkış
				LDR R0, =GPIOC_MODER	    ; GPIOC_MODER değerini R0'a yükle
				LDR R1, =BIT16+BIT18	    ; BIT16+BIT18 değerini R1'e yükle
				str R1, [R0]			; GPIOC_MODER harici değişkenine BIT16+BIT18 değerini yükle
; GPIOA.9, GPIOA.10 alternatif fonksiyon
                LDR R0, =GPIOA_MODER ; GPIOA_MODER değerini R0'a yükle
                LDR R1, [R0] ; GPIOA_MODER değişken içeriğini R1'e yükle
                LDR R2, =BIT19+BIT21 ; BIT19+BIT21 değerini R2'ye yükle
                ORRS R1, R1, R2 ; R1 = R1 OR R2
                STR R1, [R0] ; Güncellenmiş GPIOA_MODER değişken içeriğini geri yaz
; GPIOA.9, GPIOA.10 alternatif fonksiyon 1
				LDR R0, =GPIOA_AFRH		; GPIOA_AFRH değerini R0'a yükle
				LDR R1, =BIT4+BIT8		; BIT4+BIT8 değerini R1'e yükle
				str R1, [R0]			; GPIOA_AFRH harici değişkenine BIT4+BIT8 değerini yükle
; USART1 saat kaynağı HSI(Dahili osilatör)
				LDR R0, =RCC_CFGR3		; RCC_CFGR3 değerini R0'a yükle
				LDR R1, =BIT0+BIT1		; BIT0+BIT1 değerini R1'e yükle
				str R1, [R0]			; RCC_CFGR3 harici değişkenine BIT0+BIT1 değerini yükle
; USART1 baud=9600, HSI=FCK=8MHz,oversampling 16
				LDR R0, =USART1_BRR		; USART1_BRR değerini R0'a yükle
				LDR R1, =0x341			; 0x341 değerini R1'e yükle
				str R1, [R0]			; USART1_BRR harici değişkenine 0x341 değerini yükle
; USART1 uart açık, alma açık, gönderme açık, alma kesmesi açık
				LDR R0, =USART1_CR1		; USART1_CR1 değerini R0'a yükle
				LDR R1, =BIT0+BIT2+BIT3+BIT5	; BIT0+BIT2+BIT3+BIT5 değerini R1'e yükle
				str R1, [R0]			; USART1_CR1 harici değişkenine BIT0+BIT2+BIT3+BIT5 değerini yükle
; Bir süre bekle
				ldr R0, =0x00050000		; 0x00050000 değerini R1'e yükle
bekle
				subs r0, #1			; R1=R1-1
				bne bekle			; Sonuç 0 değilse bekle'ye git				
 
LOOP			;Ana döngü
; Gelen veri var mı diye kontrol et					
				LDR R0, =USART1_ISR      ; USART1_ISR değerini R0'a yükle
				LDR R1, [R0]		    ; USART1_ISR registerini R1'e kopyala
				MOVS R0, #BIT5		    ; R0'a BIT5 değerini yükle(R0=BIT5=RXNE)
				TST R0, R1			; R0 & R1 (Bit5 test ediliyor)
				BEQ	 LOOP			; Sonuç 1 değilse LOOP'a git
; Veri geldiyse oku
				LDR R0, =USART1_RDR      ; USART1_RDR(gelen veri) değerini R0'a yükle
				LDR R2, [R0]		    ; USART1_RDR registerini R2'ye kopyala
; Gitmekte olan veri var mı diye kontrol et
L1
				LDR R0, =USART1_ISR      ; USART1_ISR değerini R0'a yükle
				LDR R1, [R0]		    ; USART1_ISR registerini R1'e kopyala
				MOVS R0, #BIT6		    ; R0'a BIT6 değerini yükle (R0=BIT6=TC)
				TST R0, R1			; R0 & R1 (Bit6 test ediliyor)
				BEQ	 L1			; Sonuç 1 değilse L1'e git
; Gitmekte olan veri yoksa alınan veriyi gönder
				LDR R0, =USART1_TDR	    ; USART1_TDR değerini R0'a yükle
				str R2, [R0]		    ; USART1_TDR harici değişkenine(gönderme değişkeni) R2 değişken değerini yükle
; PC8 ve PC9'a bağlı LEDlerin durumunu tersle(XOR)
				LDR R0, =GPIOC_ODR	    ; GPIOC_ODR değerini R0'a yükle
				LDR R1, [R0]		    ; GPIOC_ODR registerini R1'e kopyala
				LDR R0, =BIT8+BIT9	    ; BIT8+BIT9 değerini R0'a yükle
				EORS R0, R0, R1		    ; R0=R0^R1
				LDR R1, =GPIOC_ODR	    ; GPIOC_ODR değerini R1'e yükle	
				str R0, [R1]		    ; GPIOC_ODR harici değişkenine R0 değişken değerini yükle
				B LOOP				; Döngü başına dön
 
 
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
; Kesme(exceptions) vektörleri için tanımlanmış iç boş sonsuz döngüye giren handler'lar
NMI_Handler   
        B    .    
HardFault_Handler
        B    .
SVC_Handler   
        B    .
PendSV_Handler 
        B    .
SysTick_Handler 
        B    .
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_1_IRQHandler
EXTI2_3_IRQHandler
EXTI4_15_IRQHandler
TS_IRQHandler
DMA1_Channel1_IRQHandler
DMA1_Channel2_3_IRQHandler
DMA1_Channel4_5_IRQHandler
ADC1_COMP_IRQHandler 
TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM6_DAC_IRQHandler
TIM14_IRQHandler
TIM15_IRQHandler
TIM16_IRQHandler
TIM17_IRQHandler
I2C1_IRQHandler
I2C2_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
CEC_IRQHandler  
        B .
	ALIGN	; Adres hizalama Assembler bildirimi
	END		; Program sonu assmbler bildirimi

Uygulama ana programında sürekli olarak uart üzerinden gelen veri olup olmadığını kontrol eder. Veri gelmesi durumunda gelen veriyi tekrar geri gönderir. Gönderdikten sonra ikaz amaçlı STM32F0 Discovery Kit üzerindeki PC8 ve PC9 pinlerine bağlı LEDlerin durumunu tersler. Veri hızı 9600 baud olarak ayarlanmıştır. Programı basitleştirmek anlaşılmasını kolaylaştırmak için genel olarak varsayılan(default) ayarları kullandım. Mesela denetleyici enerjilendikten itibaren varsayılan sistem saat kaynağı olarak 8MHz dahili RC osilatörü kullanır. Ben bunu değiştirmeden bu değerlere göre baud ayarlarını yaptım. Uygulamaya ait çalışma görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Şekil-1

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-2

Şekil-1 ve Şekil-2’de uygulamanın çalışması görülmektedir. Test amaçlı basit uart-usb dönüştürücü ve bilgisayar üzerinde Hercules programını kullandım.

Böylelikle 3. uygulamamız olan uart uygulamasını da gerçekleştirmiş olduk elhamdülillah. Uygulamaya ait kodlara ve keil proje dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz. Yazı ile ilgili eksik yerleri, görüş ve önerilerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere inşaallah…

 

Not(25.06.2016): Programı yazarken debug yapamama gibi sorunla karşılaşmıştım. ; GPIOA.9, GPIOA.10 alternatif fonksiyon kısmında debug kendi kendine sonlanıyordu. Bunun nedenini sonradan çözdüm. GPIOA_MODER değişkenine yazarken varsayılan reset değerini değiştirdiğim için ve PA13, PA14 pinleri olan debug pinlerinin konfigürasyonunu bozup debugun sonlamsına neden oluyordum. O kısmı aşağıdaki gibi güncelleyip sorunu hallettim. Görüldüğü gibi assembly ile register seviyesinde kod yazarken azami özen göstermek gerekiyormuş. Selamlar..

; GPIOA.9, GPIOA.10 alternatif fonksiyon
LDR R0, =GPIOA_MODER ; GPIOA_MODER değerini R0’a yükle
LDR R1, [R0] ; GPIOA_MODER değişken içeriğini R1’e yükle
LDR R2, =BIT19+BIT21 ; BIT19+BIT21 değerini R2’ye yükle
ORRS R1, R1, R2 ; R1 = R1 OR R2
STR R1, [R0] ; Güncellenmiş GPIOA_MODER değişken içeriğini geri yaz